ECMP
Image default
Business / Marketing and Advertising

Groeneveld GDW, voor jou

Het doel van Groeneveld GDW is zowel op een menselijke manier, als doelgericht te incasseren. We begrijpen dan ook dat het voor jou een lastige situatie is. Jij krijgt niet de vergoeding waar je recht op hebt, maar tegelijkertijd is het niet de bedoeling om de klant af te schrikken. Wij kunnen helpen door te werken als besluitvaardige gids binnen het incassotraject. Wat ons onderscheidt is dat we ons op zowel de opdrachtgever als de debiteur proberen te focussen, en onze werkwijze is zo ingesteld dat we samen tot een oplossing proberen te komen. We merken dat dit veel rust geeft, en uiteindelijk leidt tot snellere terugbetalingen. Uiteraard begint een incassotraject pas wanneer de normale weg al bewandeld is, maar juist daarom dragen we zorg voor alle betrokken partijen.

Menselijk incasseren met Groeneveld GDW

Het doel van Groeneveld GDW is om het menselijke aspect van het incassotraject niet uit het oog te verliezen, terwijl we tegelijkertijd duidelijk en rechtdoorzee proberen te blijven. Door deze twee kernwaarden in balans te houden zorgen we voor incassotrajecten die zo snel mogelijk worden afgerond terwijl de twee betrokken partijen in hun waarde blijven. Bij ons is het zowel mogelijk om een incassotraject in te gaan als de gerechtelijke procedure.

Het incassotraject

Voordat het incassotraject van start gaat, zal er eerst een pre-incassobrief verstuurd worden naar de debiteur, waarbij degene één laatste mogelijkheid krijgt om op eigen initiatief zonder extra kosten jou te betalen. Het voordeel hiervan is dat de debiteur het gevoel krijgt van een laatste kans, en confrontaties of ongemakkelijke gesprekken worden hiermee omzeild. Het komt redelijk vaak voor dat deze brief al genoeg is om de debiteur tot actie aan te sporen.

De incassoprocedure

Wanneer de brief niet genoeg is, gaan we beginnen aan de daadwerkelijke procedure, waarbij je volledig op de hoogte blijft van het verloop van het traject. Met een toon die redelijk en correct is gaan we van start om de betaling zo snel mogelijk af te ronden.

Deurwaarder

Wanneer het incassotraject toch niets oplevert, gaan we over tot de gerechtelijke procedure.