Leadgeneratie en Kundenakquise met kwalificatie leveren perfecte leads

Verkoop is nog steeds de spil waaromheen een onderneming draait, perfecte leads kan men verkrijgen via gekwalificeerde leadgeneratie of Kundenakquise, zoals dat in Duitsland heet. De directeur van een onderneming stelde dat het voldoen aan de wensen en voorkeur van de afnemer de fundamentele leidraad behoorde te zijn voor een commercieel verantwoorde opzet van de activiteiten van het concern. Hierdoor kon men betere leads genereren, waarbij een lead sneller om te zetten is in een klant. Alleen met die instelling, zo betoogde hij, kon het bedrijf zijn positie aan de top behouden. Sinds die tijd hebben talloze organisaties, groot en klein, deze manier van commercieel denken overgenomen. Een marketinggerichte bedrijfsvoering heeft alleen kans van slagen met de daadwerkelijke steun van het topmanagement. De directeur zelf hoeft niet altijd een marketing achtergrond te hebben; als hij echter het belang van marketing niet inziet en zich voornamelijk met het fysieke product bezighoudt, is het marketing concept moeilijk ten uitvoer te brengen. Wat zijn nu de voornaamste beginselen van het marketing concept?

Tevreden klanten met gekwalificeerde leadgeneratie en Kundenakquise

Het streven om elke klant tevreden te stellen vormt de kern van het marketing concept.

Als een onderneming zich alleen maar tot doel stelt zoveel mogelijk winst te behalen, valt dat op lange termijn in haar nadeel uit. De filosofie van Unilever-dochter Lever Sunlight in Vlaardingen illustreert het belang van het tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van de klant. Rudi Mulder, directievoorzitter van deze producent van was- en reinigingsmiddelen:‘Bij ons is marketing de kern van de ondernemingsstrategie. Consumentenbehoeften vormen het uitgangspunt van ons beleid. Dat begint achter de rekentafel en eindigt in de keukenkast. Door het hele bedrijf vind je een niet nalatende gerichtheid op de consument’. Het beleid van deze fabrikant van Oma, All‚ Robijn, Jif, Andy en en andere merken weerspiegelt het streven naar tevreden klanten. Die tevredenheid blijkt onder meer uit de hoge mate van merkentrouw van de kopers van Unilever-producten.

Marketing concept gebaseerd op gekwalificeerde leadgeneratie en Kundenakquise

Om het marketing concept in de praktijk te kunnen toepassen moeten de doelstellingen en ‘missie’ van de onderneming ruim worden geformuleerd. Dit bepaalt namelijk of de onderneming zich met succes kan aanpassen aan de veranderende wensen en behoeften op de markt. De grondlegger van het Revlon concern bracht ooit de missie van zijn bedrijf onder woorden toen hem werd ‚ gevraagd wat de onderneming nu precies produceerde. Zijn antwoord luidde: ‘In de fabriek maken we cosmetica, in de winkel verkopen we hoop’. Veel ondernemingen zijn geneigd hun ‘business’ uit te drukken in een omschrijving van de producten die ze maken (bijv. ‘wij maken typemachines’). Dit kan echter leiden tot marketing bijziendheid.

Meer informatie: http://www.virgokundenakquise.de/de-DE/