Business / Marketing and Advertising

Profiteer van structurele besparingen door een voordelig tarief bij een uitzendbureau

Als ondernemer wilt u natuurlijk dat de kosten voor het inhuren van een uitzendkracht zo laag mogelijk zijn. Het dan ook begrijpelijk dat u kiest voor een uitzendbureau dat u een laag tarief kan aanbieden en heldere afspraken over de kosten van een uitzendkracht met u maakt. Toch valt er veel meer uit te halen dan u wellicht denkt. Het is mogelijk om structurele besparingen te realiseren op het gebied van arbeid. Uw budget voor flexibele arbeid kan flink worden ingeperkt. U kunt rekenen op een besparing van ongeveer 4 tot 12 procent. Dat zijn aardig wat kosten per uitzendkracht. Bovendien kan vaak ook worden geholpen processen te optimaliseren en eenvoud en eenduidigheid worden gecreëerd. Dat bespaart ook geld.

Laag tarief voor uitzendbureau dat helpt bijtotstandkoming en optimalisatie van inkoopcontracten

Wanneer u niet helemaal thuis bent in de wereld van flexibele arbeidskrachten, kan dit voor u allemaal wat ingewikkeld zijn. Grote kans dat u met heel wat vragen kampt. Wat is nu bijvoorbeeld een goed tarief voor het inschakelen van een uitzendbureau? Welke kosten mag u verwachten als u op die manier een uitzendkracht inschakelt? Om duidelijkheid voor u te scheppen is het mogelijk een inkoopadviesbureau in te schakelen. Dit bureau kan u begeleiden bij de totstandkoming en/of optimalisatie van inkoopcontracten met een uitzendbureau. Ze hebben zelfs het tarief voor het uitzendbureau tot in de kleinste details berekend. Korter gezegd, dit bureau helpt u de beste contracten te realiseren. Het gaat daarbij niet per se om beter onderhandelen, maar een slimmer proces. Het resultaat is lagere kosten voor een uitzendkracht en een lager tarief voor de diensten van het uitzendbureau.

Kosten voor uitzendkracht beperken

Onterecht denken veel mensen tegenwoordig nog steeds dat er hoge kosten verbonden zijn aan het inschakelen van een uitzendkracht. Door goede afspraken te maken met een uitzendbureau hoeft dat echter helemaal niet zo te zijn. Er wordt een contract opgesteld dat het mogelijk maakt voordelig en flexibel arbeidskrachten in te zetten. Maar wie helpt u daarbij? Daarvoor heeft u niet alleen de hulp van een uitzendbureau, maar van een professioneel inkoopadviesbureau nodig. Deze zorgt dat er een beter contract tot stand komt als u de kosten voor een uitzendkracht probeert te beperken. Zo wordt het tarief voor de diensten van een uitzendbureau ook lager en profiteert u van veel voordeel.