ECMP
Business / Marketing and Advertising

Waarom is het segmenteren van de markt zo belangrijk?

Wat houdt marktsegmentatie precies in?

Het segmenteren van een markt houdt in dat de markt wordt opgedeeld in specifieke segmenten. Een segment is een groep (potentiële) klanten die overeenkomen op een aantal kenmerken. 

Segmentatiecriteria

Consumenten verschillen van elkaar en reageren heel anders op de marketingmix. Door een effectieve invulling hieraan te geven dienen de segmenten goed geïdentificeerd te worden. Hierdoor kunnen de verschillende soorten groepen klanten op een effectieve manier benaderd worden. Er zijn verschillende soorten criteria om de markt te segmenteren:

• Demografische criteria

• Geografische criteria 

• Psychografische criteria

• Gedragssegmentatie

Demografische criteria

• Inkomen Huizen, auto’s, luxe jacht, bankwezen

• Sociale klasse Theaters, wijn

• Leeftijd (Heavy users), snoep, frisdrank, leesbrillen

• Gezinscyclus (Gezinslevenscyclus), meubilair, boodschappen

• Ras, godsdienst Cosmetica, varkensvlees, alcohol 

Geografische criteria

 • Postcodesegmentatie

• Geografische segmentatie B2B, banken, overheid 

Psychografische criteria

• Psychografische marktsegmentatie Voorbeeld: op basis van verkregen informatie speelt een bank in op de wensen van de klant. Zo richt een bank zich bijvoorbeeld op early adopters.

• Persoonlijkheid

• Lifestylesegmentatie

Gedragssegmentatie

  • Gedragssegmentaties Systeem om mensen in een bepaalde markt in groepen te verdelen op basis van het feitelijke gebruik, de mate van merktrouw en koopbereidheid.

• Indeling op grond Gebruiksstatus en gebruikssituaties

http://www.teamnijhuis.nl