ECMP
Image default
Business / Marketing and Advertising

Wat moet ik doen met een astbestdak?

Het asbestdak is bedekt met een dakbedekking samengesteld uit asbesthoudende cementmaterialen. Als er vóór 1998 golfplaten of leisteen op je dak is gelegd, is er waarschijnlijk asbest in verwerkt. Zelfs wanneer je huis werd gebouwd na 1998 is er nog kans op een asbestdak, omdat oudere leien en platen later gewoon werden opgebruikt uit voorraden.

 

Wat mag ik wel doen met een asbestdak?

Je hebt eigenlijk een keuze als het dak beschadigd is of er veel aan gedaan moet worden.

Je moet het ​​asbesthoudend dak vervangen of verwijderen. Voordat je dit gaat of laat doen laat je natuurlijk een dakinspectie uitvoeren. Dit gebeurt door een specialist. Zo kun je ervoor kiezen om de werkzaamheden te laten uitvoeren door een hoofdaannemer, waarvan de medewerkers het jaarlijkse opleidingscertificaat “Eenvoudige maatregelen” hebben behaald. Een dakdekker is ook in staat je bij te staan. Je kan het ook zelf doen.

 

In sommige bijzondere gevallen kunnen subsidies worden verstrekt voor de vervanging van asbestdaken. Het is de bedoeling om deze subsidies uiterlijk in 2040 uit te breiden, en veel gemeenten hebben al voor beperkte projecten dergelijke subsidies aangevraagd. Mocht je hier vragen over hebben, dan kan je contact opnemen met de gemeente.

 

Wat mag ik niet doen met een asbestdak?

Pas vooral op dat je het dak niet beschadigt door het slijpen, breken, schuren of boren van leisteen of golfkarton. Hierdoor kunnen er asbestvezels vrijkomen. Volgens de wet zijn een aantal acties verboden. Als eerste mag je asbesthoudend afvalwater niet in het riool laten lopen, want bij werkzaamheden op het dak met een hogedrukreiniger kan er veel water in het riool terechtkomen. De tweede verboden actie is het plaatsen van zonnepanelen en overzetdaken in combinatie met astbest. Doordat deze direct in verbinding staan ​​met de dakbekleding kunnen asbesthoudende leien en platen worden beschadigd. De laatste verboden actie is schuren en ontmossen. Dit kan het cement beschadigen en ervoor zorgen dat asbestvezels vrijkomen door mosdeeltjes, stof of gebruikt water. Zo komen ze in de lucht of in het bodemwater terecht.

 

 

http://economy.nl