ECMP
Image default
Business / Marketing and Advertising

Swot-analyse

Swot-analyse maakt bedrijf sterk Hoe de zwakke kanten en bedreigingen in kaart brengen een bedrijf sterker kan maken bewijst de SWOT analyse keer op keer. Maar hoe wordt een SWOT analyse ook alweer gemaakt?

Te vaak focussen bedrijven zich alleen op de kansen en sterke kanten van hun bedrijf. ‘Dit is waarom we goed en nodig zijn.’ Dat is prima, maar wat zeker niet uit het oog verloren moet worden is waar het bedrijf ‘op gepakt’ kan worden. Wat zijn de zwakke kanten? Waar liggen de bedreigingen? Een SWOT analyse belicht zowel positieve als negatieve kanten en helpt op die manier inzichtelijk te maken wat de positie van het bedrijf is.

SWOT analyse

SWOT staat voor Strength Weaknesses Opportunities en Threats. Bij het bepalen van de SWOT is het belangrijk om zo objectief mogelijk naar het bedrijf te kijken. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Wat zijn de sterkten en wat zijn de zwakten? Hoe wordt er gereageerd op bedreigingen? Het is raadzaam om voor het maken van een SWOT analyse mede gebruik te maken van mensen buiten het bedrijf. Voor hen is het makkelijker om objectie te kijken. Om het geheel overzichtelijk te maken zijn maximaal 3 punten per SWOT-categorie wenselijk.

Interne analyse

Voor de SWOT analyse wordt eerst de interne analyse gemaakt. Hiervoor wordt gekeken naar de plus- en minpunten van het bedrijf. De Strengths (sterkten) en Weaknesses (zwakten). Voor de Strengths gaat het erom wat het bedrijf beter doet dan de concurrenten. Wat onderscheid het bedrijf? Andersom wordt er bij Weaknesses gekeken naar wat de concurrenten beter doen. Bij het bekijken van de sterkten en zwakten gaat het bijvoorbeeld om zaken als de klantenservice, de snelheid van levering en de webshop.

Externe analyse

De externe analyse richt zich op de omgevingsfactoren die het bedrijf beïnvloeden. Wat zijn Opportunities (kansen) en wat zijn Threats (bedreigingen)? Een voorbeeld van een bedreigende omgevingsfactor is de komst van een concurrent om de hoek van het bedrijf. Een voorbeeld van een omgevingsfactor die kansen biedt is bijvoorbeeld de snelle groei van de markt waar het bedrijf onderdeel van uitmaakt.

SWOT-model

Is de interne en externe analyse klaar dan loont het om deze in een tabel te zetten. Hiervoor kan een SWOT-model gebruikt worden. Dit maakt het geheel mooi overzichtelijk.

Confrontatiematrix

De confrontatiematrix is een vervolg op de SWOT analyse. Met (meestal groene en rode) kleuren laat een confrontatiematrix zien hoe de aansluiting met de markt van het bedrijf eruit ziet. Vanuit deze matrix wordt vaak het strategisch marketingplan ontwikkeld.